Välkommen till Nordmarkens Pistolskytteklubb


Information

Nu finns resultaten uppe för Seriefält 6, Seriebana 5 och 6 och Påskskjutningen

OBS! 

Kalendern har uppdaterats, observera datum för kommande tävlingar och arbetsdagar


Klubbfajten fält är flyttad till 18e Maj och Klubbfajten prec är flyttad till 

19e Maj