Kalender


Föreningsintyg behandlas under styrelsemötena (se under för datum). Skicka in föreningsintyg minst tre dagar innan styrelsemötet för att det ska behandlas

Styrelsemöten 2023/2024

9 Mars

13 April

11 Maj

8 Juni

10 Augusti

7 September

5 Oktober

9 November

7 December

18 Januari