Kalender


Tullen har hyrt banan 1a September från 08:30-12:00

Styrelsemöten 2022:

9e Juni

19e Augusti

8e September

6e Oktober

10e November

Föreningsintyg behandlas under styrelsemötena (se ovan för datum). Skicka in föreningsintyg minst tre dagar innan styrelsemötet för att det ska behandlas


TÄVLINGAR 2022

IPSC 3 & 4 September


Om någon skytt är i behov av ett lånevapen ska det meddelas till skjutledaren minst tre dagar innan tillfället