Medlemskap

Medlemsavgift till Klubben:

Över 20 år: 200 Kr

Under 20 år: 50 Kr

Familjemedlemskap: 300 Kr

Stödmedlem: 100 Kr

Medlemsavgift till Förbund:

För aktiva medlemmar I SPSF tillkommer förbundsavgift 260 Kr Övriga familjemedlemmar 200 Kr. ( IPSC och Westernskyttar betalar själva till sina förbund)

Exempel 1:

Ska man va aktiv medlem och nyttja skjutbanan så kostar det 200 + 260 = 460 Kr om man gjort arbetsdagar annars + 400 om ingen arbetsdag gjorts

Exempel 2:

Gäller det familjemedlemskap så är det 300 + 260 + 200 per ytterligare familjemedlem, så en familj med 2 aktiva och gjorda arbetsdagar 300 + 260 + 200 = 760

Det räcker om en ur familjen gjort 2 arbetsdagar alltså aldrig mer än 400 kr per familj och år.

Inbetalning sker via BG: 121-3198